Thursday, June 30, 2011

Sebuah Misi


Muhammad Al-Fateh.

Konstantinopel.

Sebaik-baik raja, sebaik-baik tentera.


Kalimah-kalimah ini sering saya dengar sebelum ini, namun tidak difahami dan dihayati secara dekat di hati.

Sultan Muhammad bin Murad, penakhluk kota Konstatinople, pusat pentadbiran kerajaan Byzantine pada 1453 M memberikan satu signifikasi soal pembinaan diri, pembentukan dan pengislahan komuniti, yang seterusnya menggerak dan menjayakan misi dan visi.

Menyelami bait-bait perjalanan pembentukan peribadi dan kepepimpinan Sultan Muhammad Al-Fateh, nuansa-nuansa keindahan ilmu yang berkembang menjadi tunjang keutuhan ketamadunan Uthmaniyah, peranan ulama dalam memacu arah tuju pentadbiran, pasakan aqidah dan kekuatan amal yang menjadi paksi kekuatan armada laut dan pasukan darat cukup memberikan khabar bahawa pembinaan generasi penawan Konstatinople adalah satu proses yang panjang dan memerlukan usaha terancang.

Penyatuan syariatullah dan sunnatullah dalam merencanakan agenda penawan kota, adab berperang dipegang, penyucian rohani jadi akar kekuatan jasmani, bacaan pergerakan bulan memberikan kelebihan ,pengusaaan teknologi senjata ditingkatkan, bahasa lawan dipelajari, semua menjadi bukti bahawa kejayaan bukan mudah untuk dicapai, tetapi bukan mustahil untuk digapai.

Ia adalah sejarah lebih 500 tahun dahulu, yang membicarakan sesuatu dengan bisikan-bisikan pengajaran dan semangat bagi sesiapa yang menginginkannya. Sejarah hanya bermakna pada Ulil Albab. Firman Allah dalam surah Yusuf, ayat 11 :

" Pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran untuk mereka yang sempurna dan tajam akal fikirannya "


~ Akademi Al-Fateh. Rasai dan jalani sebuah jalan membentuk peribadi dan team bersinergi.

No comments: